10 oktober 2012

BRL 9341 tot en met 22 november 2012 ter kritiek

Er is een nationale beoordelingsrichtlijn opgesteld voor steenachtige substraten, die worden toegepast als boomgranulaat en als daktuinsubstraat.

Boomgranulaat wordt gebruikt bij aanplant van bomen waar de draagkracht van de bodem van belang is (langs wegen, parkeerplaatsen e.d.). Daktuinsubstraat wordt toegepast als bodemmateriaal op groene daken. Deze substraten bestaan uit een mengsel van natuurlijke steen of gebakken kleiproducten en groenproducten zoals compost, gecomposteerde boomschors of veen.

Deze producten moeten aantoonbaar voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en worden in dat kader gekwalificeerd als een niet-vormgegeven bouwstof. Met deze beoordelingsrichtlijn kunnen deze producten worden voorzien van een certificaat dat dient als bewijsmiddel voor de milieuhygiënische kwaliteit en het voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Daarbij is het mogelijk onderzoeksgegevens in groepsverband te combineren, wanneer meerdere productie-eenheden vergelijkbare producten leveren.

De beoordelingsrichtlijn ligt ter kritiek t tot 22 november 2012.

Meer informatie en kritiek

U kunt eventueel commentaar richten aan Kiwa, t.a.v. R. Haarsma

E-mail: robert.haarsma@kiwa.nl
Tel.: +31 (0)88 998 44 418

Downloads

Download hier de BRL