15 mei 2012

BRL K14028 per 1 mei 2012 bindend verklaard

BRL-K14028/01 “Flexibele en eventueel uitrekbare metalen leidingen” is per 1 mei 2012 bindend verklaard

Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op flexibele en eventueel uitrekbare metalen leidingen. Deze producten zijn bestemd voor het aansluiten van vast opgestelde toestellen op leidingwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C. Flexibele en uitrekbare metalen leidingen kunnen geïntegreerd in een toestel worden toegepast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jantje Bakker, +31 (0)88 998 44 75, jantje.bakker@kiwa.nl

Dowloads

Download hier de BRL