21 mei 2012

BRL K21009-02 bindend verklaard

BRL-K21009/02 d.d. 2012-05-15 "Stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststof tanks voor de bovengrondse opslag van chemicaliën" is bindend verklaard per 15 mei 2012 door Kiwa N.V. en is nu beschikbaar voor certificatie.

BRL-K21009 versie 02 is herzien voornamelijk vanwege het opnemen van eisen voor dubbelwandige opslagtanks. Daarnaast zijn enkele kleine wijzigingen ten opzichte van de vorige versie doorgevoerd.

Meer informatie

Uw eventuele vragen over BRL-K21009/02 kunt u contact opnemen met:
de heer A.R. Ramchandani (arr@kiwa.nl, tel. +31 (0)88 998 46 07).
Kiwa Nederland B.V.
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Downloads

Download hier de BRL