23 januari 2012

Ontwerp BRL 14028 tot en met 2 maart ter kritiek

Ontwerp BRL K14028-01 “Flexibele en eventueel uitrekbare metalen leidingen” is tot en met 2 maart ter kritiek gepubliceerd.

De producten die in deze beoordelingsrichtlijn zijn omschreven zijn bestemd voor het aansluiten van statische toestellen op leidingwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C. Flexibele en eventueel uitrekbare metalenleidingen kunnen geïntegreerd in een toestel worden toegepast.

Meer informatie en kritiek

Kiwa Nederland B.V.
dhr. W.R.F. Derwort (secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
E-mail: Jantje.Bakker@kiwa.nl
Tel.: +31 (0)88 998 44 75

Download hier de BRL