3 augustus 2012

ONTWERP-BRL 2342 en ONTWERP-BRL 2344 tot en met 30 augustus 2012 ter kritiek

Per 1 augustus 2012 heeft Kiwa de Ontwerp Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor Mestbassins” en de Ontwerp Beoordelingsrichtlijn BRL 2344 ter kritiek gepubliceerd. De kritiekperiode loopt tot uiterlijk 30 augustus 2012.

De Ontwerp BRL 2342 en Ontwerp BRL 2344 zijn uitbreidingen op de versies BRL 2342 d.d. 1 november 2006 respectievelijk BRL 2344 d.d. 15 november 2010 en zijn opgesteld in commissieverband onder de verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen “Agrotechniek”.

De Ontwerp BRL 2342 is aangepast aan het nieuwe Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit Landbouw (o.a. integratie van de Richtlijnen Mestbassins 1992, RM 1992). Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kunnen producenten in de agrarische sector zich kwalificeren middels het KOMO-attest en/of de bestaande kwaliteitsverklaring uitbreiden met nieuwe toepassingsgebieden.

De Ontwerp BRL 2344 is aangepast aan het Activiteitenbesluit Landbouw (o.a. integratie van de Richtlijnen Mestbassins 1992, RM 1992). Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kunnen inspectiebedrijven in de agrarische sector zich kwalificeren middels het Kiwa-procescertificaat.

Ombouw kwaliteitsverklaringen

De kwaliteitsverklaringen die zijn afgegeven op basis van genoemde BRL’s verliezen in elk geval hun geldigheid 9 maanden na vaststelling van deze beoordelingsrichtlijn. 
De bestaande certificaten dienen dus vóór deze datum te worden omgebouwd.

Kritiek

De kritiektermijn sluit op 30 augustus 2012. Uw suggesties en commentaar kunt u voor die datum schriftelijk indienen bij Kiwa N.V. Unit Bouwconstructies, ter attentie van:

De heer ing. M.I.H. Habieb 
Postbus 70, 
2280 AB Rijswijk 
Telefoonnummer +31 (0)88 998 45 29 
E-mail: mh@kiwa.nl

 

Downloads

Download hier ontwerp BRL 2342 (pdf)

Download hier ontwerp BRL 2344 (pdf)