12 januari 2012

Ontwerp BRL K12001 tot en met 22 februari 2012 ter kritiek

Ontwerp BRL K12001 “Engineering prefab betonelementen voor infrastructurele werken” is tot en met 22 februari 2012 ter kritiek gepubliceerd.

Het doel van deze BRL is het borgen van de kwaliteit van de berekeningen en tekeningen die zijn opgesteld door de certificaathouder, zodat deze minimaal voldoen aan de vigerende voorschriften en eventuele aanvullende eisen van de opdrachtgever .

Deze BRL omvat de engineering van uit constructieve prefab betonelementen opgebouwde constructies, inclusief eventueel in het werk gestorte samenwerkende delen voor toepassing in infrastructurele werken op basis van met de opdrachtgever overeengekomen uitgangspunten.

De BRL stelt eisen aan het engineeringsproces, de kwalificatie van medewerkers en rekensoftware en de inhoud van de engineering. Daarnaast zijn er eisen gesteld aan de presentatie van de berekeningen en de toegankelijkheid.

Meer informatie en kritiek

Kiwa Nederland B.V.
Unit Bouwconstructies
T.a.v. Bart Dijkstra
Telefoon: +31 (0)88 998 45 26
E-mail: bd@kiwa.nl

Downloads

Download hier de BRL