31 januari 2012

Wijzigingsblad BRL K17504-02 tot en met 12 maart 2012 ter kritiek

Wijzigingsblad BRL- K17504/02 “Vulcanised rubber products for cold and hot drinking water applications” is tot en met 12 maart 2012 ter kritiek gepubliceerd.

Bovengenoemd wijzigingsblad is opgesteld vanwege de toevoeging van de productmarkering met het Kiwa watermerk, een wijziging van een eis voor de heetwatertoepassing volgens klasse III en het verbeteren van fouten en onduidelijkheden in de tekst.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van BRL-K17504/02 zijn:

  • Toevoeging van het Kiwa watermerk als productmarkering;
  • Wijziging van de eis voor de spanningsrelaxatie bij hoge temperatuur voor klasse III.

Kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp  beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. W.R.F. Derwort (secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
E-mail: Jantje.Bakker@kiwa.nl
Tel.: +31 (0)88 998 44 75

Downloads

Download hier het wijzigingsblad