20 september 2012

Wijzigingsblad BRL K902-04 en K904-03 per 17 september 2013 bindend verklaard

BRL K902/04

Het wijzigingsblad voor BRL K902/04 ‘Tanksanering HBO/diesel’ is op 14 september 2012 door het College van Deskundigen ‘Tanks, Tankinstallaties en Appendages’ vastgesteld en per 17 september 2012 bindend verklaard.

De wijzigingen waren nodig om de BRL beter te laten aansluiten bij het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer en het Besluit Bodemkwaliteit. De wijzigingen betreffen: 

  • Bij de sanering van bovengrondse tanks is een bodemonderzoek ter plaatse van de te saneren tank niet meer voorgeschreven. 
  • Voor het hergebruik van het vulmiddel van een in het verleden onder Kiwa-certificaat gesaneerde tank moet getoetst worden aan het Besluit Bodemkwaliteit of hergebruik mogelijk is (bodemfunctieklasse en bodemkwaliteit).

Door de wijzigingen kan de 4e versie BRL opgenomen worden in de Regeling Bodemkwaliteit als geldend normdocument.

BRL K904/03

Het wijzigingsblad voor BRL K904/03 ‘Tanksaneringen’ is op 14 september 2012 door het College van Deskundigen ‘Tanks, Tankinstallaties en Appendages’ vastgesteld en per 17 september 2012 bindend verklaard.

De wijziging was nodig om de BRL beter te laten aansluiten bij het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer. De wijziging betreft: 

  • Bij de sanering van bovengrondse tanks is een bodemonderzoek ter plaatse van de te saneren tank niet meer voorgeschreven.

Door de wijzigingen kan de 3e versie BRL opgenomen worden in de Regeling Bodemkwaliteit als geldend normdocument.

Meer informatie

Kiwa Nederland BV 
Unit Transport & Energy 
Marcel Struis 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 
Tel.: +31 (0)88 998 45 24 
E-mail: marcel.struis@kiwa.nl

Downloads

Wijzigingsblad BRL K904/03

Wijzigingsblad BRL K902/04