15 mei 2012

Wijzigingsbladen BRL K14010 en K14020 bindend verklaard

De volgende wijzigingsbladen zijn bindend verklaard:

Per 21 maart 2012

wijzigingsblad BRL-K14010-1/01 [A1]“Legionellapreventie met alternatieve technieken”
Deze wijziging heeft betrekking op een aanvulling met de fotochemische techniek in de beoordelingsrichtlijn.

Per 22 maart 2012

BRL-K14020/01 [A1] “Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen”.
De wijzigingen hebben betrekking op redactionele aanpassingen aan de checklist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. J.C. Bakker, tel. +31 (0)88 998 44 75, e-mail Jantje.Bakker@kiwa.nl.

Downloads

BRL-K14010-1/01 [A1]

Wijzigingsblad BRL K14010-1/01 [A1]

BRL-K14020/01 [A1]

Wijzigingsblad BRL K14020/01 [A1]