17 april 2014

BRL 0502 tot en met 14 mei ter kritiek

De huidige beoordelingsrichtlijn BRL 0502 “tralieliggers” is aangepast aan o.a. NEN 6008, NEN-EN 10080 en BRL 0501.

Tevens is het toepassingsgebied nader omschreven.

Meer informatie en kritiek

Neem voor meer informatie of kritiek contact op met:

Kiwa
Peter Vester
Tel.: +31 (0)88 998 46 08 
E-mail: peter.vester@kiwa.nl

Downloads

Download hier de BRL