2 december 2014

BRL 1103 “Dakbedekking en gevelbekleding van geprofileerde vezelcementplaten” is ter kritiek gepubliceerd

BRL 1103 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor geprofileerde vezelcementplaten. De geprofileerde vezelcementplaten zijn bestemd om te worden toegepast als dakbedekking of gevelbekleding in de woning- en utiliteitsbouw. De hierbij ter kritiek gepubliceerde Ontwerp-BRL 1103 d.d. 01-11-2014 is een herziening op de vigerende versie van BRL 1103 d.d. 20 januari 2006 inclusief wijzigingsblad d.d. 1 november 2012.

De kritiekperiode loopt t/m 15 januari 2015. Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in de vorm van bijgevoegde tabel per e-mail aan ons toe te sturen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Eric Hendriks:

Eric Hendriks, Certificatiedeskundige 
Kiwa Nederland B.V. 
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands 
T +31 (0)88 998 44 35 / F + 31 (0)+31 (0)88 998 44 20 
Eric.Hendriks@kiwa.nl   

Of kijk hier.

Download

BRL 1103 Ontwerp

Overzicht kritiekverwerking BRL 1103