2 april 2014

BRL 2812 per 21 maart 2014 bindend verklaard

De beoordelingsrichtlijn BRL 2812 Agrarische Betonproducten is per 21 maart 2014 bindend verklaard.

In de nieuwe versie van de BRL 2812 Agrarische Betonproducten zijn de belangrijkste wijzigingen: 

  • Aanpassing hoofdstuk 4 – Berekening volgens Eurocodes (dit volgt uit Bouwbesluit 2012); 
  • Aanpassing hoofdstuk 6 - Toelichting Belastingen – aangezien de richtlijnen RBOB, RBOV , RBRV en HBRM zijn vervallen (deze sluiten niet aan op de Eurocodes) – is hier een toelichting gegeven hoe om te gaan met de belastingen t.b.v. de berekeningen. 
  • Aanpassing hoofdstuk 7 – Producteisen aangepast op basis van Europese productnormen; 
  • Opname van bijlage 2 - Toelichting stroefheidsmeting zoals vermeld in maatlat duurzame veehouderij; 
  • Opname van bijlage 3 – Vaste afstandhouders in de mal – Er was hiervoor al een separate instructie gemaakt en deze is integraal toegevoegd aan de BRL.

Voor meer informatie

Kiwa Nederland B.V. 
Machiel van der Veen 
Tel.: +31 (0)88 998 44 61 
E-mail: machiel.van.der.veen@kiwa.nl

Of kijk hier voor meer informatie over BRL 2812