2 december 2014

BRL 4101 deel 11 “Gevelbekleding met panelen, deel 11: aanvullende eisen voor platen van mineraal gebonden biomassa” is ter kritiek gepubliceerd

BRL 4101 deel 11 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor platen van mineraal gebonden biomassa. De platen van mineraal gebonden biomassa zijn bestemd om te worden toegepast als gevelbekleding in de woning- en utiliteitsbouw. 
De kritiekperiode loopt t/m 15 januari 2015. Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in de vorm van bijgevoegde tabel per e-mail aan ons toe te sturen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Eric Hendriks:

Eric Hendriks, Certificatiedeskundige 
Kiwa Nederland B.V. 
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands 
T +31 (0)88 998 44 35 / F + 31 (0)+31 (0)88 998 44 20 
Eric.Hendriks@kiwa.nl   

Of kijk hier.

Download

BRL 4101 deel 11 Ontwerp 

Overzicht kritiekverwerking BRL 4101-11