17 februari 2014

BRL 5612 bindend verklaard per 5 februari 2014

De beoordelingsrichtlijn 5612 PP kunststofleidingsystemen voor verwarminginstallaties binnenshuis is aangepast n.a.v. het accreditatie onderzoek en nieuwe eisen van de stichting KOMO. Er zijn geen technische wijzigingen doorgevoerd. De BRL 5612 is bindend verklaard per 5 februari 2014.

Met deze BRL 5612 is het mogelijk polypropylene leidingsystemen te laten certificeren voor de toepassing vloerverwarming, temperatuurklasse 4 en maximale werkdruk 6 bar.

Meer informatie

Kiwa Nederland BV 
t.a.v. de heer ing. R.Goutier 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 

Tel: +31 (0)88 998 45 78 
E-mail: rob.goutier@kiwa.nl

Downloads

Kijk hier voor meer informatie over deze BRL