10 januari 2014

BRL K21011-2 vastgesteld per 1 januari 2014

Vastelling van BRL-K21011/02 "Glass reinforced plastic (GRP) tanks, with or without spill containers, for the above ground storage of chemicals" per 01 januari 2014.

In BRL-K21011/02 zijn de eisen ten aanzien van glasvezel versterkte kunststof (GVK) tanks met of zonder bijbehorende opvangbakken opgenomen. Deze tanks zijn geschikt voor de opslag van chemicaliën. De eisen voor de opslagtanks zijn gebaseerd op de EN 13121 normreeks.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn: 

  1. Uitbreiding met een andere versie van de dubbelwandige opslagtanks waarbij de structurele wand van de tank aan de buitenzijde wordt geplaatst. De huidige uitvoering waarbij de structurele wand aan de binnenzijde van de tank wordt geplaatst wordt niet meer gebruikt. 
  2. Opnemen van de zogenaamd “Truncated” bodem waarbij wordt afgeweken van de voorgeschreven NEN-EN 13121-3. 
  3. Opnemen van het wijzigingsblad d.d. 2010-05-15 in het document.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V. 
De heer A.R. Ramchandani (arr@kiwa.nl, tel. +31 (0)88 998 46 07). 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk

Download hier de BRL