1 december 2014

BRL-K21028-01 bindend verklaard per 1 december 2014

BRL-K21028/01 "Enkelwandige flexibele kunststof opslagtanks in een geïntegreerde stalen opvangbak voor de opslag van PGS-Klasse 2 t/m 4 vloeistoffen" is bindend verklaard per 1 december 2014 en is nu beschikbaar voor certificatie. 

BRL-K21028/01 is een nieuw beoordelingsrichtlijn die eisen stelt aan flexibele kunststof opslagtanks in een geïntegreerde stalen opvangbak voor de opslag van PGS-Klasse 2 t/m 4 vloeistoffen. Deze tanks hebben als eigenschap dat het vormen van vloeistofdampen wordt verminderd waardoor de emissie naar de buitenlucht wordt beperkt. Hierdoor wordt ook het contact met de buitenlucht en de invloed hiervan op de opgeslagen vloeistof sterk beperkt. 

Vragen

Voor eventuele vragen over BRL-K21028/01 kunt u contact opnemen met: 
de heer A.R. Ramchandani (arr@kiwa.nl, tel. +31 (0)88 998 46 07). 

Kiwa Nederland B.V. 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK

Download

BRL-K21028/01 "Flexibele kunststof opslagtank"