8 september 2014

Concept-BRL-K21028/01 tot 17 oktober 2014 ter kritiek

Concept-BRL-K21028/01 "Enkelwandige flexibele kunststof opslagtanks voorzien van een geïntegreerde opvangbak voor de opslag van PGS-Klasse 2 t/m 4 vloeistoffen" ligt tot 17 oktober 2014 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

In concept-BRL-K21028/01 zijn de eisen ten aanzien van flexibele kunststof opslagtanks, voorzien van een geïntegreerde opvangbak, voor de opslag van PGS-Klasse 2 t/m 4 vloeistoffen opgenomen. Deze tanks hebben als eigenschap dat het vormen van vloeistofdampen wordt verminderd waardoor de emissie naar de buitenlucht wordt beperkt. Hierdoor wordt ook het contact met de buitenlucht en de invloed hiervan sterk beperkt.

Meer informatie en kritiek

Neem voor meer informatie en eventueel commentaar (kritiek schriftelijk indienen) op concept-BRL-K21028/01 voor 17 oktober 2014 contact op met:

Kiwa
De heer A.R. Ramchandani
E-mail: arr@kiwa.nl
Telefoon: +31 (0)88 998 46 07

Downloads

Download hier de concept-BRL