1 december 2014

Concept-BRL-K580/02 ter kritiek

Concept-BRL-K580/02 "Tanks made from blow moulded polyethylene (PE), with an integrated steel spill container, for the stationary or mobile storage of liquid fuels, heating oil, waste oil and lubricants " versie 2014-12-01 ter kritiek. 

Tot 6 februari 2015 ligt concept-BRL-K580/02 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V. 

In concept-BRL-K580/02 zijn de eisen ten aanzien van blow moulded kunststof opslagtanks, voorzien van een geïntegreerde opvangbak, voor de opslag van PGS-Klasse 2 t/m 4 vloeistoffen, huisbrandolie, afgewerkte olie en smeermiddelen opgenomen. Deze tanks kunnen voor zowel stationaire alsmede mobiele opslag worden gebruikt.

Commentaar

Uw eventuele commentaar op concept-BRL-K580/02 kunt u voor 6 februari 2015 schriftelijk indienen bij Kiwa ter attentie van de heer A.R. Ramchandani (arr@kiwa.nl, tel. +31 (0)88 998 46 07). 

Kiwa Nederland B.V. 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 

Download

BRL-K580/02 concept