1 december 2014

Concept-BRL-K915/03 "Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallaties” ter kritiek

Tot 15 februari 2015 ligt concept-BRL-K915/03 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

Concept-BRL-K915/03 heeft betrekking op het onderhouden van olie-afscheidingsinstallaties. Onder onderhouden van olie-afscheidingsinstallaties wordt verstaan:

  • Reinigen: het ledigen en reinigen van de olie-afscheidingsinstallaties,
  • Controleren: het controleren van de olie-afscheidingsinstallaties.


De voornaamste wijzigingingen ten opzichte van de vorige versie zijn het aanpassen aan de NEN-EN-ISO/IEC 17065, het kwalificatietraject van de kwaliteitsverantwoordelijke medewerker na certificering, het beoordelen van de afwijkingen, kalibratie en de registratiedocumenten die de klant krijgt.

Commentaar

Uw eventuele commentaar op concept-BRL-K915/03 kunt u voor 15 februari 2015 schriftelijk indienen bij Kiwa ter attentie van de heer M.Meijboom (mme@kiwa.nl, tel. +31 (0)88 998 46 66). 

Kiwa Nederland B.V. 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK

Download

BRL-K915/03 "Onderhouden van Olie-afscheidingsinstallatie" concept