2 april 2014

Wijzigingsblad 02 Kiwa BRL-K901-03 bindend verklaard per 1 maart 2014

Het wijzigingsblad 02 voor BRL-K901/03 versie 13 januari 2014 is per 1 maart 2014 bindend verklaard door Kiwa Nederland B.V. en is nu beschikbaar voor certificatie.

In het wijzigingsblad 02 van BRL-K901/03 zijn de volgende aspecten gewijzigd: 

  • NPR 2578: 2013 eist dat een uitwendige bekleding beoordeel wordt door een AS SIKB 6800 protocol 6811 bedrijf. Waarbij uit de K901 de eis geldt dat alle componenten separaat worden gemeten 
  • De PGS’s 18, 19 en 23 zijn gewijzigd/aangepast en verwijzen allemaal naar de AS SIKB 6800 protocol 6801 voor beoordeling uitwendige bekleding. Hierdoor een eenduidigheid van beoordeling uitwendige bekleding van de tankinstallatie ook in de BRL-K901 
  • PGS 33 (LNG) is nieuw waarbij in deze PGS 33 de aanleg van ondergrondse leidingen naar de BRL-K901 verwijst, daarom deze uitbreiding binnen de BRL-K901.

Meer informatie

Voor uw eventuele vragen over BRL-K901/03 kunt u contact opnemen met: 
Kiwa Nederland B.V. 
de heer M.Meijboom
E-mail: mme@kiwa.nl
Tel.: +31 (0)88 998 46 66