27 oktober 2016

BRL K14037 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 26 oktober 2016 is BRL K14037 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K14037 bevat alle relevante eisen die de basis zullen vormen voor een productcertificaat ‘Membraanfiltratie-elementen voor de behandeling en/of de productie van drinkwater’.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R.R. de Jong (Secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Jantje.Bakker@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4475

Meer informatie

Voor informatie over de beoordelingsrichtlijn kunt u contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
Mevrouw N.G. Kramer
Nathalie.Kramer@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4656

Download

BRL K14037 kritiekversie