19 oktober 2016

BRL K17605 bindend verklaard

BRL K 17605, ‘Plastics piping systems for water supply with or without pressure – Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP)’, is bindend verklaard per 6 oktober 2016.

De belangrijkste wijzingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn:

  • aangepast aan de accreditatienorm voor productcertificatie, NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012;
  • eis van α x β > 0.6 is veranderd in gedeclareerde waarde;
  • eis voor de HDT – die moet worden bepaald volgens ISO 75-2 - voor de binnenlaag (liner) is komen te vervallen;
  • hulpstukken dienen te worden beproefd volgens ISO 18851.

Meer informatie

Ric Fontijn
Ric.Fontijn@kiwa.nl

Download

BRL K17605