23 november 2016

BRL-K260 voor plaatstalen kernbuizen voor het transport van drinkwater per 7 november 2016 bindend verklaard

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie:
- Het aansluiten van de BRL op de Waterwet, ten aanzien van de hygiënische eisen;
- Het aansluiten op de eisen uit de accreditatienorm NEN-EN-ISO 17065:2012.
- Het verwijzen naar BRL 5231 voor wat betreft de technische eisen aan de plaatstalen kernbuizen.

Meer info:

U kunt voor meer informatie of met eventuele vragen over BRL-K260 contact opnemen met:

B. van der Vegte
bvdv@kiwa.nl
088 998 4436

Kiwa Nederland B.V.
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Download BRL-K260