30 december 2016

BRL-K904/04 bindend verklaard

Op 4 mei 2016 is de Beoordelingsrichtlijn "Tijdelijke drinkwaterinstallaties" (BRL-K14036) bindend verklaard.

Op basis van deze BRL kunnen door Kiwa certificaten worden afgegeven aan installatiebedrijven die tijdelijke drinkwaterinstallaties ontwerpen, aanleggen, in gebruik stellen en beheren.

Tijdelijke drinkwaterinstallaties worden vaak aangelegd op plaatsen waar niet of maar deels gebruik kan worden gemaakt van bestaande vaste installaties zoals op evenementen als festivals, sportmanifestaties, tentoonstellingen, beurzen, tijdelijke campings, kermissen, circussen enzovoorts.

Intallatiebedrijven kunnen zich met het certificaat in de markt onderscheiden. De gecertificeerde installatiebedrijven mogen op basis van deze beoordelingsrichtlijn, onder voorwaarde,  per installatie de Kiwa-verklaring “Veilig drinkwaterlocatie” afgeven; voorwaarde is dat het installatiebedrijf op locatie het mandaat heeft om installaties/toestellen die op de installatie van certificaathouder zullen worden aangesloten, te controleren en zo nodig eigenaren/exploitanten ervan dwingende aanwijzingen te kunnen geven in het belang van de drinkwaterveiligheid op de locatie. Wordt dat mandaat verstrekt dan kunnen vergunningverleners, organisatoren en bezoekers van die evenementen er met het inhuren van een gecertificeerd installatiebedrijf op vertrouwen dat het drinkwater op de betreffende locatie veilig gebruikt kan worden.

Meer informatie: Kees.Poortema@kiwa.nl