16 november 2016

BRL-K906/01 ‘Reinigen van mestopslag’ bindend verklaard

BRL-906/01 is een nieuwe beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van mestopslagen.

Onder mestopslag wordt verstaan: een stationaire houder (tank, bad, put, kelder, mestzakken, silo of bassin) waarin mest wordt opgeslagen.

Het reinigen van mestopslagen vindt bijvoorbeeld plaats wanneer:

  • de mestopslag inwendig geïnspecteerd moet worden;
  • er werkzaamheden aan of in de mestopslag moeten plaatsvinden;
  • de mestopslag verwijderd  of definitief onklaar gemaakt wordt;
  • de mestopslag elders opnieuw geïnstalleerd wordt;
  • de eigenaar of opdrachtgever het nodig acht.

De volgende toepassingen zijn mogelijk binnen de werkingssfeer van BRL-K906/01:

  • Het reinigen van een mestopslag door deze te betreden.
  • Het reinigen van een mestopslag zonder deze te betreden.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie of met eventuele vragen over BRL-K906/01 contact opnemen met:

de heer A.R. Ramchandani 
arr@kiwa.nl
T 088 998 4607

Kiwa Nederland B.V.
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK

Download

BRL K906-01 definitief