17 oktober 2016

Nieuwe BRL K17701 'Verdelers voor wand/vloerkoeling en -verwarming' ter kritiek

Voor complete verdelers van vloerverwarmingssystemen is beoordelingsrichtlijn BRL K17701 ontwikkeld. U kunt het concept van deze BRL hier downloaden en inzien. Uw commentaar op BRL K17701 kunt u tot uiterlijk 30 november 2016 schriftelijk indienen.

Meer informatie en indienen commentaar

Uw eventuele commentaar op concept-BRL K17701 kunt u tot en met 30 november 2016 indienen bij:
Kiwa Nederland B.V.
ing. R.Goutier
Rob.Goutier@kiwa.nl
Postbus 70
2280 AB Rijswijk

Download

BRL K17701 kritiekversie