3 oktober 2016

Ontwerp-BRL 2344 'Verlenging referentieperiode mestbassins en afdekkingen' ter kritiek gepubliceerd

Per 3 oktober 2016 heeft Kiwa de ontwerp-beoordelingsrichtlijn BRL 2344 ter kritiek gepubliceerd. De kritiekperiode loopt tot uiterlijk 15 november 2016.

De ontwerp-BRL 2344 betreft een algehele herziening van BRL 2344 d.d. 15 december 2012 en is aangepast onder de verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen 'Agrotechniek'.

BRL 2344 is aangepast op onder meer de volgende onderdelen:

  • gedoogbeleid mesthoogte 40 cm voor maximaal 1 jaar (vastgelegd tijdens de eerste inwendige inspectie)  komt te vervallen; volgens de Verzekeringsmaatschappijen zijn er steeds meer meldingen van schades bekend bij stalen silo’s;
  • gewijzigde accreditatie-normen;
  • aangepast sanctiebeleid;
  • herziening van de tekst aard en frequentie van externe controles;
  • aangepaste adviesrapporten;
  • overige redactionele aanpassingen.


Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kunnen inspectiebedrijven in de agrarische sector zich kwalificeren middels het Kiwa-procescertificaat.

Ombouw kwaliteitsverklaringen

De kwaliteitsverklaringen die zijn afgegeven op basis van genoemde BRL’s verliezen in elk geval hun geldigheid 6 maanden na verankering van de BRL in de regelgeving. De bestaande certificaten moeten dus vóór deze datum worden omgebouwd.

Kritiek

De kritiektermijn sluit op 15 november 2016. Uw suggesties en commentaar kunt u voor die datum schriftelijk indienen bij:

Dhr. ing. M.I.H. Habieb
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
T +31 (0)6 5140 6311
mh@kiwa.nl

Download

Ontwerp-BRL 2344 kritiekversie