2 oktober 2017

BRL 2032 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 2 oktober 2017 is een herziene versie van BRL 2032 ter kritiek gepubliceerd. BRL 2032 bevat de eisen voor een KOMO® productcertificaat voor ‘Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal’. Deze nieuwe BRL bevat verwijzingen waarmee hij aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Downloads

BRL 2032 concept-ontwerp

BRL 2032 commentaarformulier