7 juni 2017

BRL 2401 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 7 Juni  2017 is een herziene versie van BRL 2401 “voorspanstaal” ter kritiek gepubliceerd. 
Er is een Nederlandse alsmede een Engelse versie beschikbaar.
De Nederlandse versie blijft de formele versie ( d.w.z. geldig in geval van dispuut).

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:
Verdere aansluiting op de Euronorm voor voorspanstaal: prEN10138
Aanpassingen n.a.v. de opgedane ervaring met de BRL2401 van 4 Juni 2013.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen “Wapeningsmaterialen” (waar deze BRL onder valt) hanteert een kritiektermijn van ten minste 6 weken. In verband met de vakantieperiode is deze periode uitgebreid en dient uw commentaar te worden ingediend vóór 1 augustus 2017, per e-mail, bij de hieronder vermelde contactpersoon.  

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
ir. E.J.M. (Evert) Smit
evert.smit@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4665