13 september 2017

BRL 2501 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 12 september 2017 is BRL 2501 ter kritiek gepubliceerd. BRL 2501 bevat alle relevante eisen voor het KOMO® productcertificaat voor lichte toeslagmaterialen.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Korrelvormige Materialen rekent een kritiektermijn van 4 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn via het hier te downloaden commentaarformulier binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. A. Antoniadis
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Angelo.Antoniadis@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4467

Meer informatie

Voor informatie over de beoordelingsrichtlijn kunt u contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. A. Antoniadis
Angelo.Antoniadis@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4467

Downloads

BRL 2501 kritiekversie

BRL 2501 kritiekversie bijlage

BRL 2501 commentaarblad