22 juni 2017

BRL 4101 deel 1 is ter kritiek gepubliceerd

De hierbij ter kritiek gepubliceerde Ontwerp-BRL 4101 deel 1 d.d. 12-06-2017 is een herziening op de vigerende versie BRL 4101 deel 1 d.d. 15 oktober 2012, inclusief het wijzigingsblad van 31 december 2014. 

De kritiekperiode loopt tot 1 augustus 2017. Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in de vorm van bijgevoegde tabel per e-mail aan ons toe te sturen. 

Informatie


Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met de heer Eric Hendriks: 
Eric Hendriks, Certificatiedeskundige 
Kiwa Nederland B.V. 
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands 
T +31 (0)88 998 44 35
eric.hendriks@kiwa.nl 


U kunt hier de pdf downloaden

BRL 4101 deel 01 Gevelbekleding - Algemene eisen
BRL 4101 deel 1 Commentaar formulier