22 juni 2017

BRL 4101 deel 4 is ter kritiek gepubliceerd

BRL 4101 deel 4 bevat de specifiek voor HPL geldende eisen en bepalingsmethoden welke naast de algemene eisen aan dit type gevelbekleding worden gesteld. De algemene eisen staan vermeld in BRL 4101 deel 1.

De hierbij ter kritiek gepubliceerde Ontwerp-BRL 4101 deel 4 d.d. 12-06-2017 is een herziening op de vigerende versie BRL 4101 deel 4 d.d. 18 december 2012, inclusief het wijzigingsblad van 31 december 2014. 

De kritiekperiode loopt tot 1 augustus 2017. Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in de vorm van bijgevoegde tabel per e-mail aan ons toe te sturen. 

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met de heer Eric Hendriks.

Eric Hendriks, Certificatiedeskundige 
Kiwa Nederland B.V. 
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands 
T +31 (0)88 998 44 35 
eric.hendriks@kiwa.nl 

BRL 4101 deel 04 Gevelbekleding
BRL 4101 deel 4 commentaar formulier