23 januari 2017

BRL 4702 bindend verklaard

De KOMO-proces-BRL 4702 is gewijzigd en per 1-1-2017 bindend verklaard door Kiwa.

BRL 4702 gaat in op het ‘Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen’

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van BRL 4702 hebben voornamelijk betrekking op duidelijkere eisen aan het proces van offerte tot en met oplevering en onderhoud van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen. Tevens zijn de eisen voor de uitvoering van audits en dakinspecties nader gespecificeerd.

De nieuwe beoordelingsrichtlijn vervangt BRL 4702 d.d. 19-6-2002, inclusief het wijzigingsblad d.d. 4-10-2012. Het KOMO-procescertificaat dat op basis van de vorige versie van de beoordelingsrichtlijn is afgegeven verliest in elk geval haar geldigheid op 1 januari 2018.

De nieuwe BRL 4702 is (ook) te downloaden via de Kiwa Service Portal.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Rob Goedheer, Certification Engineer
Kiwa Nederland B.V.
P.O. box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
T +31 (0)6 51217464
Rob.Goedheer@kiwa.nl

Download

BRL 4702 bindend