23 mei 2017

BRL Gastec QA 174, 175, 195 bindend verklaard

De BRL’s Gastec QA 174, 175 en 195  zijn bindend verklaard per 01 maart 2017.

Vanwege uitstel dat is verleend door de Nederlandse overheid moet een gastoestel dat vanaf 1 januari 2018 wordt aangesloten op Nederlandse aardgasnet, zijn ingesteld op G+-gas (G25.3/Aardgas K). Dit toestel wordt:

  • op de markt gebracht, door de fabrikant ingesteld op G25.3/Aardgas K (25 mbar) en als zodanig door de installateur aangesloten op het aardgasnet;
  • of op de markt gebracht, door de fabrikant ingesteld op G25/Aardgas L (25 mbar) en door de installateur aangesloten op het aardgasnet en ingesteld op G25.3/Aardgas K (25 mbar). 


Aangezien de Beoordelingsrichtlijn Gastec QA geldt voor de Nederlandse markt, is het onlogisch om de Nederlandse wetgeving niet te volgen.

De basis voor Gastec QA moet zijn dat het gastoestel aantoonbaar geschikt is voor G+-gas en H-gas, dan wel aantoonbaar geschikt voor G+-gas en aantoonbaar geschikt is te maken voor H-gas. Het gastoestel is in dit geval een toestel dat onder de GAD valt en bestemd is om in Nederland op het aardgasnet te worden aangesloten. Of een toestel geschikt is voor G+-gas moet blijken uit het CE-certificaat. Een GAD-toestel dat alleen op 3P is ingericht en niet op het aardgasnet wordt aangesloten, hoeft niet aantoonbaar geschikt te zijn voor G+-gas en H-gas.

De beoordelingsrichtlijnen Gastec QA 174, 175 en 195 (versie 2.1, 1 maart 2017) zijn aangepast met betrekking tot het Toepassingsgebied, waarin zal worden aangegeven dat een gastoestel met ingang van januari 2018 moet zijn gecertificeerd voor het G+-gas.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u uw verdeler laten certificeren, neem dan contact op met:

Kiwa Nederland B.V.
Peter van Ameyden van Duym
T +31 88 998 3601
Peter.van.Ameyden.van.Duym@kiwa.nl

Downloads 

BRL GASTEC QA 174  bindend

BRL GASTEC QA 175  bindend

BRL GASTEC QA 195  bindend