2 februari 2017

BRL K14022 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 30 januari 2017 is een herziene versie van BRL K14022 ter kritiek gepubliceerd. BRL K14022 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Apparatuur voor drinkwaterbehandeling’.

Deze nieuwe BRL bevat:

  • verwijzingen naar de gepubliceerde Europese normen die voor deze producten beschikbaar zijn;
  • verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.


Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
jw@kiwa.nl en Jana.van.Vliet@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Downloads

BRL K14022 concept

BRL K14022 commentaarformulier