9 januari 2017

BRL-K15003 bindend verklaard

BRL-K15003  ‘Evaluation guideline for the Kiwa product certificate for products used for treatment and/or production of drinking water’ is bindend verklaard per 9 januari 2017.

Met deze BRL is nu bereikt dat voor de producten die voorheen alleen op basis van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening beoordeeld werden, de standaard BRL-procedure conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie gevolgd wordt. In 2017 wordt voor bestaande certificaten die nu onder BRL-K15003 komen te vallen een herbeoordeling uitgevoerd. Deze beoordeling zal (deels) gebaseerd zijn op informatie van de certificaathouder en controle daarvan tijdens het reguliere inspectiebezoek.

Meer informatie

Voor informatie over de beoordelingsrichtlijn kunt u contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
mw. N.G. Kramer
Nathalie.Kramer@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4656

Downloads

BRL-K15003 bindend