12 december 2017

BRL K17101 bindend verklaard

Met ingang van 12 december 2017 is een herziene versie van BRL K17101 “Evaluation guideline for the Kiwa technical approval with product certificate for class II and class III polyethylene piping systems with an aluminium barrier layer for the transport of drinking water in polluted soil” bindend verklaard. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL K17101 d.d. 1 februari 2012. De beoordelingsrichtlijn is op diverse onderdelen herzien. 

De belangrijkste technisch wijziging is opname van een klasse III leidingsysteem. De meeste wijzigingen zijn redactioneel van aard.

Voor bestaande certificaten geldt een overgangstermijn van 6 maanden. 

Meer informatie

BRL K17101 en meer informatie zijn te vinden op de betreffende productpagina op deze website; de BRL vindt u hieronder ook ter download.
U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. Hans den Boer
hans.den.boer@kiwa.nl

Downloads

BRL K17101 bindend