20 december 2017

BRL K17105 bindend verklaard

Met ingang van 3 oktober 2017 is BRL K17105 ‘Plastics piping systems of polyethylene for the transport of drinking water and raw water’ bindend verklaard. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL K17105 d.d. 3 september 2015. De beoordelingsrichtlijn is alleen in de Engelse taal uitgevoerd.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Fred van der Meeren
Fred.van.der.Meeren@kiwa.nl

Downloads

The valid Dutch version of this BRL will be published shortly. 
De geldige Nederlandse versie van deze BRL wordt binnenkort gepubliceerd.

BRL K17105 binding