4 april 2017

BRL K17701 bindend verklaard

BRL K17701 'Verdelers voor warm water en gekoeld water' is bindend verklaard per 21 maart 2017.

Na signalen uit de markt is, samen met de producenten en gebruikers, BRL K17701 opgesteld. Deze BRL is nu bindend verklaard. Dat betekent dat vanaf nu de verdelers voor warm water en gekoeld water gecertificeerd kunnen worden voor het keurmerk 'Kiwa LTV CV'.

Zowel metalen als kunststof verdelerhuizen en de hieraan direct gekoppelde componenten vallen onder deze BRL. Componenten zoals centraal aangestuurde thermostaten en leidingsystemen worden niet in deze BRL beschreven. Voor de kunststofleidingsystemen kan gebruik gemaakt worden van de bestaande BRL’s 5601 t/m 5612. De controle van het productieproces en het kwaliteitssysteem bij de producent vormen ook een onderdeel van de certificatie, zowel bij de toelating als bij de jaarlijkse inspecties.

Download BRL K17701 hieronder. Kijk hier voor meer informatie. Wilt u uw verdeler laten certificeren, neem dan contact op met:

Kiwa Nederland B.V.
Ing. R.Goutier
Rob.Goutier@kiwa.nl
Postbus 70
2288 EB Rijswijk

Download

BRL K17701 bindend