14 september 2017

BRL K240 bindend verklaard

Met ingang van 8 september 2017 is een herziene versie van BRL K240 voor ‘Zand en grind voor de drinkwaterproductie’ bindend verklaard. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL K240 d.d. 1 mei 2012. De beoordelingsrichtlijn is op diverse onderdelen herzien.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen:

  • opname van een eis t.a.v. de afgifte van PAK’s (paragraaf 4.2.8);
  • het aansluiten op de eisen uit de accreditatienorm NEN-EN-ISO 17065 (hoofdstuk 9);
  • de beoordeling van de desinfectiecapaciteit van het productieproces (bijlage V).


Voor bestaande certificaten geldt een overgangstermijn van 1 jaar.

Meer informatie

BRL K240 en meer informatie zijn te vinden op de betreffende productpagina op deze website; de BRL vindt u hieronder ook ter download.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4418

Downloads

BRL K240 bindend