31 mei 2017

BRL K536 deel K gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 18 mei 2017 is BRL K536 deel K,  ter kritiek gepubliceerd. De kritiekversie en de achtergronden van deze BRL kunt u vinden onder ‘Downloads’.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. L.J. van Driel
Leo.van.Driel@kiwa.nl

Downloads

BRL K536 part K comment version

Achtergrondinformatie bij kritiek BRL K536 deel K

Backgrounds draft BRL K536 part K

General Rules for Product Certification

PEG