6 juni 2017

BRL K618 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 22 augustus 2017 is een herziene versie van BRL K618 ter kritiek gepubliceerd. BRL K618 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Watermeters’. Deze nieuwe BRL bevat:

  • verwijzing naar de NEN-EN 14154 is vervangen door de NEN-EN-ISO 4064;
  • verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie-eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
jw@kiwa.nl of Jana.van.Vliet@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Downloads

BRL K618 Watermeters concept-ontwerp

BRL K618 commentaarformulier