1 april 2017

BRL K756/03 bindend verklaard

BRL K756/03 voor enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot ten hoogste 150 m³ is bindend verklaard.

In veel gevallen betreft het hier tanks voor de opslag van bodembedreigende vloeistoffen, alsmede brandbare en gevaarlijke vloeistoffen. In dat geval draagt een tank volgens deze BRL mede bij tot het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen.

Deze BRL vervangt BRL K756/02 d.d. 10 december 2010 met de bijbehorende wijzigingsbladen van 1 augustus 2014 en 1 september 2015.

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor de opslag van vloeistoffen. In veel gevallen betreft het hier bodembedreigende vloeistoffen, alsmede brandbare en gevaarlijke vloeistoffen.
Het toepassingsgebied omvat:

  • Stationaire bovengrondse drukloze (atmosferische) opslag;
  • Verticale cilindrische opstelling met ondersteuning;
  • Maximale inhoud 150.000 liter;
  • De afmetingen van de tank, diameter en hoogte, worden beperkt door functionaliteit, eisen in de ontwerpnorm en de maximale inhoud van 150.000 liter;
  • Enkel- of dubbelwandige stalen uitvoering;
  • Een ontwerptemperatuur geschikt voor het ontwerp en passend bij het opgeslagen medium.

Meer informatie

De BRL K756/03 en meer informatie is te vinden op deze website.

Voor eventuele vragen over BRL K756 kunt u contact opnemen met:
bda@kiwa.nl
T 088 998 4605