16 oktober 2017

BRL K762 gepubliceerd ter kritiek

BRL K762 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Stalen buizen’. Deze nieuwe BRL bevat de volgende aanpassingen:

  • In deze versie van BRL-K762 zijn BRL-K762/03 en BRL-K795/02 samengevoegd. Daardoor is een duidelijk verschil ontstaan tussen de toepassingsgebieden drinkwater (BRL-K762) en algemene toepassingen (BRL-K771).
  • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand commentaarformulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
jw@kiwa.nl en Jana.van.Vliet@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Downloads

BRL K762 kritiekversie

BRL K762 commentaarformulier