6 november 2017

BRL-K767 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 2 november 2017 is een herziene versie van BRL-K767 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K767 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Uitwendige bekleding voor metalen buizen’.

Deze nieuwe BRL bevat een samenvoeging van:

  • BRL-K753, Uitwendige polyurethaan coating voor nodulair gietijzeren buizen voor ondergrondse toepassingen;
  • BRL-K757, Uitwendige PE bekleding op nodulair gietijzeren buizen;
  • BRL-K767, Uitwendige bekleding van PE van ondergronds te leggen stalen buizen hulpstukken;

en verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
DWP.CLA@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Downloads

BRL K767 kritiekversie

BRL K767 commentaarformulier