29 juni 2017

Herziene BRL 3121 ter kritiek gepubliceerd

Het College van Deskundigen “Metalen in de spouw” heeft een kritiektermijn van 8 weken vastgesteld. 

Eventueel commentaar dient u per email  te versturen, gebruik makend van het commentaarblad in bijlage. 

De sluitingsdatum voor deze kritiekronde is 28 augustus 2017. 

U kunt voor meer informatie contact opnemen met: 
Machiel van der Veen 
E-mail: machiel.van.der.veen@kiwa.nl
Tel.:088-998 4461 

BRL 3121 Kritiekversie
BRL 3121 Commentaarblad