1 november 2018

BRL-K758 bindend verklaard

Met ingang van 23 oktober 2018 is BRL-K758 ‘Coatinggeschiktheid van te bekleden metalen producten’ bindend verklaard. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL-K758 d.d. 1 februari 2012.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. G.A. van der Sanden
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4528

Download

BRL-K758-NL.pdf