23 april 2019

BRL 2021 gepubliceerd ter kritiek

BRL 2021 "Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof" is gebaseerd op NEN 7067 “Kolken” die kortgeleden is herzien. In de nieuwe NEN7067 zijn onder andere eisen voor indirect belaste kolken en een nieuwe dynamische test opgenomen. BRL 2021 bevat naast de eisen voor KOMO certificering ook een onderzoeksmatrix met daarin de uit te voeren controles.

Contact

Uw eventuele commentaar op ontwerp BRL 2021 kunt u voor 17 juni 2019 schriftelijk indienen bij Kiwa, via het bijgevoegde commentaarblad, ter attentie van de heer F. van der Meeren.

Downloads

BRL 2021 “Kolken, samengesteld uit onderdelen van kunststof.pdf

Commentaarformulier.docx