25 februari 2019

BRL 9313 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 22 februari 2019 is een herziene versie van BRL 9313 “Zand uit dynamische wingebieden” ter kritiek gepubliceerd.

De beoordelingsrichtlijn BRL 9313 voor zand uit dynamische wingebieden is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanpassing van de monsternemingsmethode voor ontzilt zand
  • Opname van geleidbaarheidsmeting als alternatief naast de titratieproef voor de bepaling van het chloridegehalte
  • Verduidelijking van de eisen voor een certificaat voor een vaste opslaglocatie
  • Opname van eisen voor het ontzilten van zand in een depot

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 25 maart 2019 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
E Robert.Haarsma@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4418

Downloads

BRL 9313 kritiekversie

BRL 9313 commentaarblad