19 april 2019

Keuringseis 120 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 15 april 2019 is een herziene versie van keuringseis 120 “Foam producing solution for leak detection” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Update naar het nieuwe format voor GASTEC QA keuringseisen (Product en algemene eisen)
  • Referentie naar EN 14291 is toegevoegd
  • Toevoeging van de eis voor weerstand tegen hoge temperaturen

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 13-05-2019 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 3564

Downloads

Keuringseis 120: “Foam producing solution for leak detection”.pdf